ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Youtube view
110 Youtube Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 80K/ngày - [500 - 1K] 0.0025 500 1000 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ > Tốc độ: Tối đa 80K/ ngày > View phân phối toàn cầu > Bảo hành 30 ngày. Lưu ý: Nếu bạn thấy dấu hiệu đơn hàng đã hoàn thành, nhưng lượt xem không xuất hiện, nhấp vào nút LIKE, Lượt xem sẽ xuất hiện trong vòng 30 GIÂY Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
111 Youtube Views: Chạy trong 5H tốc độ tối đa 50K/ngày - [1K - 5K]. Tỷ lệ rớt 10-15%, bh lượng view rớt quá 15%. 0.0021 1000 5000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ > Tốc độ tối đa: 50k/ngày. > Thời lượng xem 30s đến 4 phút > Bảo hành 30 ngày lượng view rớt quá 15%. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
112 Youtube Views: Chạy trong 5H tốc độ tối đa 50K/ngày - [5K - 50K]. Tỷ lệ rớt 10-15%, bh lượng view rớt quá 15%. 0.0019 5001 50000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ > Tốc độ tối đa: 50k/ngày > Thời lượng xem 30s đến 4 phút > Bảo hành 30 ngày lượng view rớt quá 15%. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
113 Youtube Views: Chạy trong 5H tốc độ tối đa 50K/ngày - [50K - 1M]. Tỷ lệ rớt 10-15%, bh lượng view rớt quá 15%. 0.0017 50001 1000000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ > Tốc độ tối đa: 50k/ngày. > Thời lượng xem 30s đến 4 phút > Bảo hành 30 ngày lượng view rớt quá 15%. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
114 Youtube Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K -100k/ngày - [1K - 5K]. Không rớt 0.0023 1000 5000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ > Tốc độ tối đa: 50k - 100k/ngày. > Thời lượng xem 30s đến 4 phút > Bảo hành vĩnh viễn, bù lại nếu bị rớt Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
116 Youtube Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K -100k/ngày - [5K - 50K]. Không rớt 0.0021 5001 50000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ > Tốc độ tối đa: 50k - 100k/ngày. > Thời lượng xem 30s đến 4 phút > Bảo hành vĩnh viễn, bù lại nếu bị rớt. Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
117 Youtube Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K -100k/ngày - [50K - 1M]. Không rớt 0.0019 50001 1000000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ > Tốc độ tối đa: 50k - 100k/ngày. > Thời lượng xem 30s đến 4 phút > Bảo hành vĩnh viễn Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 6-8 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
118 Youtube Views: Chạy trong 5h tốc độ tối đa 80K/ngày - [500 - 1K]. Tỷ lệ rớt 30-50% 0.0019 500 1000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ > Không hoàn view rớt > Lượt xem trên toàn thế giới. Trang xem trên máy tính để bàn của Windows & Lượt xem được nhúng vào web. Lưu ý: Nếu bạn thấy dấu hiệu đơn hàng đã hoàn thành, nhưng lượt xem không xuất hiện, nhấp vào nút LIKE, Lượt xem sẽ xuất hiện trong vòng 30 GIÂY. Tùy chọn thứ hai: Kiểm tra trạng thái hiện tại của lượt xem từ đây: http://youtubecount.com/
119 Youtube Views: Chạy trong 5h tốc độ tối đa 80K/ngày - [1K - 5K]. Tỷ lệ rớt 30-50% 0.0017 1001 5000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ > Không hoàn view rớt > Lượt xem trên toàn thế giới. Trang xem trên máy tính để bàn của Windows & Lượt xem được nhúng. Lưu ý: Nếu bạn thấy dấu hiệu đơn hàng đã hoàn thành, nhưng lượt xem không xuất hiện, nhấp vào nút LIKE, Lượt xem sẽ xuất hiện trong vòng 30 GIÂY. Tùy chọn thứ hai: Kiểm tra trạng thái hiện tại của lượt xem từ đây: http://youtubecount.com/
120 Youtube Views: Chạy trong 5h tốc độ tối đa 80K/ngày - [5K - 500K]. Tỷ lệ rớt 30-50% 0.0015 5001 500000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 5 giờ > Không hoàn view rớt > Lượt xem trên toàn thế giới. Trang xem trên máy tính để bàn của Windows & Lượt xem được nhúng. Lưu ý: Nếu bạn thấy dấu hiệu đơn hàng đã hoàn thành, nhưng lượt xem không xuất hiện, nhấp vào nút LIKE, Lượt xem sẽ xuất hiện trong vòng 30 GIÂY. Tùy chọn thứ hai: Kiểm tra trạng thái hiện tại của lượt xem từ đây: http://youtubecount.com/
✬ Youtube view targeted
176 Youtube Views - VIETNAM - Không hoàn view mất, tốc độ tối đa 25k/ngày  0.003 1000 1000000 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ > Tốc độ: Tối đa 25K / ngày > Tỷ lệ rớt : 20 -25% > Không hoàn view rớt. Lưu ý: Nếu bạn thấy dấu hiệu đơn hàng đã hoàn thành, nhưng lượt xem không xuất hiện, nhấp vào nút LIKE, Lượt xem sẽ xuất hiện trong vòng 30 GIÂY. Tùy chọn thứ hai: Kiểm tra trạng thái hiện tại của lượt xem từ đây: http://youtubecount.com/
177 Youtube Views - JAPAN - Không hoàn view mất - Tốc độ tối đa 25k/ngày 0.003 1000 1000000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ: Tối đa 25K / ngày > Tỷ lệ rớt : 20 -25% > Không hoàn view rớt. > Nguồn view Nhật Bản Lưu ý: Nếu bạn thấy dấu hiệu đơn hàng đã hoàn thành, nhưng lượt xem không xuất hiện, nhấp vào nút LIKE, Lượt xem sẽ xuất hiện trong vòng 30 GIÂY. Tùy chọn thứ hai: Kiểm tra trạng thái hiện tại của lượt xem từ đây: http://youtubecount.com/
178 Youtube Views - UK - Không hoàn view mất - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.003 1000 1000000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K / ngày > Tỷ lệ rớt : 20 -25% > Không hoàn view rớt. > Nguồn view Anh, Bắc Ireland, Scotland và Wales. Lưu ý: Nếu bạn thấy dấu hiệu đơn hàng đã hoàn thành, nhưng lượt xem không xuất hiện, nhấp vào nút LIKE, Lượt xem sẽ xuất hiện trong vòng 30 GIÂY. Tùy chọn thứ hai: Kiểm tra trạng thái hiện tại của lượt xem từ đây: http://youtubecount.com/
179 Youtube Views - EU - Không hoàn view mất - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.003 1000 1000000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ: Tối đa 20 - 100K / ngày > Tỷ lệ rớt : 20 -25% > Không hoàn view rớt. > Nguồn view EU. Lưu ý: Nếu bạn thấy dấu hiệu đơn hàng đã hoàn thành, nhưng lượt xem không xuất hiện, nhấp vào nút LIKE, Lượt xem sẽ xuất hiện trong vòng 30 GIÂY. Tùy chọn thứ hai: Kiểm tra trạng thái hiện tại của lượt xem từ đây: http://youtubecount.com/
✬ Youtube Sub
121 Youtube Subscribers: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50 sub/ngày - [10 - 50]. Không rớt 0.04 10 50 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ > Tốc độ: 50sub/ngày > Bảo hành 30 ngày Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
122 Youtube Subscribers: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50 sub/ngày - [51 - 300]. Không rớt 0.036 51 300 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ > Tốc độ: 50sub/ngày > Bảo hành 30 ngày Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
123 Youtube Subscribers: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50 sub/ngày - [301 - 1K5]. Không rớt 0.032 301 1500 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ > Tốc độ: 50sub/ngày > Bảo hành 30 ngày Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt cách nhau ít nhất 5-6 giờ sau khi hiện thị đủ số lượng trên link.
143 Youtube Subscribers [3k-10K], Speed 500-1000 subs/day 0.025 3001 10000 > Đang bảo trì.
144 Youtube Subscribers: Chạy ngay, tốc độ tối đa 80 sub/ngày - [100 - 1k]. Tỷ lệ rớt 40 - 60%. 0.03 100 1000 > Đang bảo trì.
156 Youtube Subscribers: Chạy ngay, tốc độ tối đa 80 sub/ngày - [1k - 3k5]. Tỷ lệ rớt 40 - 60%. 0.025 1001 3500 > Đang bảo trì.
✬ Youtube Likes
127 Youtube Likes [5-100] 0.025 5 100 > Thời gian bắt đầu: Tối đa 12 giờ > Tốc độ: 50 like/ngày > Không hoàn like rớt > Video trên Youtube có ít nhất 1 lượt thích
128 Youtube Likes [101-1000] 0.02 101 1000 > Thời gian bắt đầu: Tối đa 12 giờ > Tốc độ: 50 like/ngày > Không hoàn like rớt > Video trên Youtube có ít nhất 1 lượt thích
129 Youtube Likes [1001-10k] 0.018 1001 10000 > Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 10K like/ngày. > Tỷ lệ rớt 10-15%. > Không nạp lại / Không hoàn lại tiền
✬ Youtube DisLikes
130 Youtube DisLikes [5-100000] 0.02 10 3000 - Start Time: Instant - 6 hours - Speed: 1k/ day - Refill : 30 day - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 1K ngày, hoàn lại khi bị rớt - Nạp lại : 30 ngày
✬ Youtube Comment
131 Youtube Comments 0.21 10 500 - Start Time: Instant - 6 hour - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày
157 Youtube Comment VietNam 0.35 10 100 - Start Time: Instant - 6 hour - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày
✬ Youtube watchtime (Giờ xem youtube)
132 Youtube watchtime (Giờ xem youtube) 0.0357 500 10000 > Thời gian bắt đầu: 1 đến 12 giờ > Tốc độ 200-300h / ngày > Video phải ít 60 phút.Tốt nhất là 90 phút > Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 - 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền. > Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE
175 Gói combo có 4000K giờ 1000 sub + 10K view 163.2 1 1 > Thời gian bắt đầu: 3 - 12 giờ > Kết thúc: 45 ngày > Video phải dài hơn 120 phút. > Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 - 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền. > Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE
✬ Youtube Shares
194 Youtube Shares 0.0035 50 150000 > Bảo trì nâng cấp gói dịch vụ
195 Youtube Shares [USA] 0.005 50 50000 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ > Tốc độ: 750 / ngày > Bảo hành vĩnh viễn > Phân phối chủ yếu ở USA > Dịch vụ chia sẻ: Facebook, Twitter, Pinterest, reddit, LinkedIn, Blogger, v.v
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Facebook page likes
133 Facebook Page Likes [50-200] 0.025 50 200 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 1K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 1K/ngày
134 Facebook Page Likes [201-500] 0.023 201 500 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 2K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 2K/ngày
135 Facebook Page Likes [501-1000] 0.0215 501 1000 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 5K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày
136 Facebook Page Likes [1001-2000] 0.0198 1001 2000 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 5K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày
137 Facebook Page Likes [2001-10000] 0.018 2001 10000 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 5K/ day - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 5K/ngày
✬ Facebook post likes (Like bài viết)
138 Facebook Post Likes [50-200] 0.012 50 200 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 1K/ day - Like cho bài viết. - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 1K/ngày
139 Facebook Post Likes [201-500] 0.011 201 500 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 2K/ day - Like cho bài viết. - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 2K/ngày
140 Facebook Post Likes [501-1500] 0.01 501 1500 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 4K/ day - Like cho bài viết. - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 4K/ngày
141 Facebook Post Likes [1501-10000] 0.009 1501 10000 - Start Time: Instant - 1 hour - Speed: 4K/ day - Like cho bài viết. - Bắt đầu phân phối trong 1 giờ, đạt tới 4K/ngày
✬ Facebook Post Share (Chia sẽ bài viết)
142 Facebook Post Shares [500-10000] 0.012 500 10000 - Start Time: Instant - 24 hours - Speed: 1K/ day - Chi sẽ bài viết, Phân phối trong 24 giờ, đạt được 1K/ngày
✬ Facebook Page Followers
158 Facebook Page Followers 0.012 20 1000 Facebook Page Followers Start in 24 - 48 hours, no refill Bắt đầu trong vòng 24 - 48 giờ, không hoàn Followers mất.
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Tiktok view
163 Tiktok Small Views [500 - 3k views] 0.00012 500 3000 > Dung lượng views nhỏ. > Phân phối ngay trong 1h. > Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày > Hạn mức order áp dụng từ 500 cho đến 3k views. > Chạy link video tiktok.
164 Tiktok Medium Views [3k - 10k views] 0.000105 3001 10000 > Dung lượng views trung bình. > Phân phối ngay trong 1h. > Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày > Hạn mức order áp dụng từ 3001 cho đến 10k views. > Chạy link video tiktok.
165 Tiktok Large Views [10k - 100k views] 0.0000975 10001 100000 > Dung lượng views khá lớn. > Phân phối ngay trong 1h. > Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày > Hạn mức order áp dụng từ 10001 cho đến 100k views. > Chạy link video tiktok.
166 Tiktok Great Views [ Từ trên 100k views] 0.00009 100001 10000000 > Dung lượng views lớn. > Phân phối ngay trong 1h. > Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày > Hạn mức order áp dụng từ 100001 cho đến Max 10 triệu views. > Chạy link video tiktok
✬ Tiktok Likes
167 Tiktok Tiny Likes [10 - 99 likes] 0.015 20 99 > Likes phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k likes/ngày > Hạn mức order từ 100 đến 999 lượt likes > Hoàn like trong vòng 30 ngày > Chạy Full link.
168 Tiktok Small Likes [100 - 999 likes] 0.0135 100 999 > Likes phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k likes/ngày > Hạn mức order từ 100 đến 999 lượt likes > Hoàn like trong vòng 30 ngày > Chạy Full link.
169 Tiktok Medium Likes [1k - 30k likes] 0.012 1000 30000 > Likes phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k likes/ngày > Hạn mức order từ 1000 đến 30000 lượt likes > Hoàn like trong vòng 30 ngày > Chạy Full link.
✬ Tiktok Followers
170 Tiktok Tiny Followers [20 - 99 Followers] 0.0155 20 99 > Phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày > Hạn mức order từ 20 đến 99 lượt Followers > Hoàn like trong vòng 30 ngày > Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok.
171 Tiktok Small Followers [100 - 999 Followers] 0.014 100 999 > Phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày > Hạn mức order từ 100 đến 999 lượt Followers > Hoàn trong vòng 30 ngày > Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok
172 Tiktok Medium Followers [1k - 5k Followers] 0.0125 1000 5000 > Phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày > Hạn mức order từ 1000 đến 5000 lượt Followers > Hoàn trong vòng 30 ngày > Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok.
173 Tiktok Large Followers [5k - 30k Followers] 0.011 5001 30000 > Phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày > Hạn mức order từ 5000 đến 30000 lượt Followers > Hoàn trong vòng 30 ngày > Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok.
✬ Tiktok Likes Real
174 Tiktok Small Likes [100 - 999] [REAL] 0.018 100 999 > Không hoàn đơn > Likes phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 200 likes/ngày > Hạn mức order từ 100 đến 999 lượt likes > Chạy Full link.
✬ TikTok Likes + Views
196 TikTok Likes + Views[100-20k] 0.0125 100 20000 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ > Tốc độ: Tối đa 10k/ ngày > View+Like phân phối toàn cầu > Hoàn toàn không rớt
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Website Traffic
145 Lưu lượng website toàn cầu từ Wikipedia [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 20K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop & Mobile Traffic Google Analytics Supported You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 20K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
146 Lưu lượng website toàn cầu từ Facebook [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 50K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 20K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
147 Lưu lượng website toàn cầu từ Youtube [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 50K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 20K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
148 Lưu lượng website toàn cầu từ Google [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 50K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. Lưu lượng từ nước Mỹ
✬ Website Traffic - SEO FRIENDLY- [Targeted]
149 Lưu lượng website nước Mỹ (USA) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 6 hours Speed: 1K-2K/ day 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported Usa Bắt đầu trong vòng 6 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. Lưu lượng từ nước Mỹ
150 Lưu lượng website nước ANH (UK) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 6 hours Speed: 1K-2K/ day 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported UK Bắt đầu trong vòng 6 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. Lưu lượng từ nước Anh
151 Lưu lượng website nước Châu âu (EK) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 6 hours Speed: 1K-2K/ day 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic - Direct Visits Google Analytics Supported EU Bắt đầu trong vòng 6 giờ, tốc độ đạt tới 1-2K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. Lưu lượng châu âu
152 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Google [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 5K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic Google Analytics Supported Low bounce rates 15-20% You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
153 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn REDDIT [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 10K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic Google Analytics Supported Low bounce rates 15-20% You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
154 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Youtube [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 5K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic Google Analytics Supported Low bounce rates 15-20% You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
155 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Facebook [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 Start Time: Instant - 12 hours Speed: Up to 5K/ day Specs: 100% Real & Unique Traffic Desktop Traffic Google Analytics Supported Low bounce rates 15-20% You can use bit.ly to track results No Adult, Drugs or other harmful websites allowed Link Format: Full Website URL Bắt đầu trong vòng 12 giờ, tốc độ đạt tới 5K/ngày. 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. Hỗ trợ Google Analytics. Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết.
✬ Traffic Keywords
193 Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Google.com.vn 0.0018 1000 1000000 ✓ Tăng lưu lượng truy cập từ khóa ✓ Tăng lưu lượng truy cập không phải trả tiền của bạn từ Google ✓ Traffic Lưu lượng truy cập máy tính để bàn 45-55% ✓ Traffic Lưu lượng truy cập di động 45-55% ✓ Google Analytics được hỗ trợ Tỷ lệ thoát tự nhiên: ~ 30-40% ⚡️ Tăng tốc lên tới 100.000 lượt truy cập mỗi ngày Thời gian bắt đầu: 12- 24h (tất cả các liên kết được kiểm tra thủ công để tuân thủ) ☑️ Định dạng liên kết: - Đặt một liên kết và từ khóa của bạn bằng dấu phân cách, Ví dụ: nếu bạn cần từ khóa "kiểm tra lưu lượng truy cập", hãy sử dụng chuỗi đó: https://www.domain.com:testing lưu lượng truy cập hoặc http://bit.ly/xyz:testing lưu lượng truy cập
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Instagram Followers
180 Instagram Followers: Chạy ngay. Tốc độ 3-7K/ngày - [10 - 100]. Tỷ lệ rớt 1-3% 0.00648 10 100 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ tối đa: 3-7K/Ngày > Bảo hành 99 ngày > Tỷ lệ rớt 1-3%
181 Instagram Followers: Chạy ngay. Tốc độ 3-7K/ngày - [101 - 500]. Tỷ lệ rớt 1-3% 0.00584 101 500 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ tối đa: 3-7K/Ngày > Bảo hành 99 ngày > Tỷ lệ rớt 1-3%
182 Instagram Followers: Chạy ngay. Tốc độ 3-7K/ngày - [501 - 3k]. Tỷ lệ rớt 1-3% 0.00525 501 3000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ tối đa: 3-7K/Ngày > Bảo hành 99 ngày > Tỷ lệ rớt 1-3%
183 Instagram Followers: Chạy ngay. Tốc độ 3-7K/ngày - [3k - 100k]. Tỷ lệ rớt 1-3% 0.0048 3001 100000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ tối đa: 3-7K/Ngày > Bảo hành 99 ngày > Tỷ lệ rớt 1-3%
✬ Instagram Likes
184 Instagram Like: Chạy ngay, tốc độ tối đa 5K/ngày. Đọc kỹ mô tả khi mua 0.0015 500 150000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tối đa: 5K/Ngày > Không hoàn like rớt > Tỷ lệ rớt 40 - 60%
185 Instagram Likes: Chạy ngay, tốc độ tối đa 20K/ngày - [20 - 100]. Tỷ lệ rớt 10 - 15% 0.0022 20 100 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ tối đa: 20K/Ngày > Không hoàn like rớt > Tỷ lệ rớt 10 - 15%
186 Instagram Likes: Chạy ngay, tốc độ tối đa 20K/ngày - [101 - 500]. Tỷ lệ rớt 10 - 15% 0.00198 101 500 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ tối đa: 20K/Ngày > Không hoàn like rớt > Tỷ lệ rớt 10 - 15%
187 Instagram Likes: Chạy ngay, tốc độ tối đa 20K/ngày - [501 - 3k]. Tỷ lệ rớt 10 - 15% 0.001782 501 3000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ tối đa: 20K/Ngày > Không hoàn like rớt > Tỷ lệ rớt 10 - 15%
188 Instagram Likes: Chạy ngay, tốc độ tối đa 20K/ngày - [3k - 20k]. Tỷ lệ rớt 10 - 15% 0.00161 3001 20000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ tối đa: 20K/Ngày > Không hoàn like rớt > Tỷ lệ rớt 10 - 15%
✬ Instagram Views
189 Instagram Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K/ngày - [500 - 1k]. Không rớt 0.0009 500 1000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tối đa: 50K/Ngày > Không rớt
190 Instagram Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K/ngày - [1k - 3k]. Không rớt 0.00081 1001 3000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tối đa: 50K/Ngày > Không rớt
191 Instagram Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K/ngày - [3k - 10k]. Không rớt 0.000729 3001 10000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tối đa: 50K/Ngày > Không rớt
192 Instagram Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K/ngày - [10k - 1M]. Không rớt 0.00066 10001 1000000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tối đa: 50K/Ngày > Không rớt