ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Youtube view
287 Youtube Views [RẺ - Lượt xem thực - Không hỗ trợ nạp lại] 0.0015 10000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Lượt xem giảm rất cao, giá siêu rẻ ⭐ Chất lượng: Lưu giữ Ngẫu nhiên = 1-5 phút Thời gian xem ⭐Dịch vụ view nhanh ⭐Không bảo hành, không hoàn view mất
324 Youtube Views [BH vĩnh viễn] [Tối đa: 10K] [RẺ - Lượt xem thực ] 0.002 1000 10000 ⭐ Bắt đầu ngay lập tức ⭐Tốc độ: 3K / ngày - 10K / ngày ⭐Lượt xem siêu nhanh ⭐ Không rớt ⭐ Bảo hành viễn vĩnh
325 Youtube Views [BH vĩnh viễn] [Tối đa: 2K] [Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 10K/Ngày] 0.003 500 200000 ⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ ⚡️Tốc độ tối đa: 10k/ngày. ⚡️ Thời lượng xem 30s đến 4 phút ⚡️ Bảo hành vĩnh viễn
326 Youtube Views [Tối đa: 50K] [Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 20K/Ngày] 0.00275 10001 50000 ⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ ⚡️ Tốc độ tối đa: 20k/ngày. ⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút ⚡️ Không rớt ⚡️ Bảo hành 30 ngày
327 Youtube Views [Tối đa: 200K] [Thời gian bắt đầu: 1H] [Tốc độ: 30K/Ngày] 0.0025 50001 200000 ⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ ⚡️ Tốc độ tối đa: 30k/ngày. ⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút ⚡️ Không rớt ⚡️ Bảo hành 30 ngày
328 Youtube Views [Tối đa: 500K] [Thời gian Ngay] [Tốc độ: 50K/Ngày] 0.00225 200001 500000 ⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ ⚡️ Tốc độ tối đa: 50k/ngày. ⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút ⚡️ Không rớt ⚡️ Bảo hành 30 ngày
329 Youtube Views [Tối đa: 1M] [Thời gian bắt đầu: Xử lý ngay] [Tốc độ: 80K/Ngày] 0.002 500001 10000000 ⚡️ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ ⚡️ Tốc độ tối đa: 80k/ngày. ⚡️ Thời lượng xem 1 đến 3 phút ⚡️ Không rớt ⚡️ Bảo hành 30 ngày
349 Youtube Views [Max: 10M] [Bảo hành: 60 Ngày] [+một vài Likes] [8H - 200K/Ngày] 0.0042 1000 10000000 ✓ Thời gian 3-8 giờ Bắt đầu. ✓ Tốc độ 100-200k / ngày. ✓ Tốt nhất cho các đơn đặt hàng lớn. ✓ Bảo hành 60 ngày. ✓ Không bị rớt Chế độ xem chất lượng cao. ✓ Thời gian xem trung bình (60 giây- 3 phút). ✓ Lượt xem + Lượt thích cho các Đơn đặt hàng lớn. ✓ Với sự tham gia cho các đơn đặt hàng lớn. ✓ Video có thể được đề xuất đối với đơn đặt hàng lớn. ✓ Nhanh nhất trên thị trường khi bắt đầu. ✓ Tỷ lệ rơi 10% (trường hợp hiếm)
363 Youtube Views VietNam [BH: 180 Ngày] [Max: 100M] [Tốc độ: 300K/Ngày] 0.001875 30000 100000000 ✓ Bắt đầu ngay. ✓ Tốc độ 300k / ngày. ✓ Tốt nhất cho các đơn đặt hàng lớn. ✓ Bảo hành 180 ngày. ✓ Với sự tham gia cho các đơn đặt hàng lớn. ✓ Video có thể được đề xuất đối với đơn đặt hàng lớn. ✓ Nhanh nhất trên thị trường khi bắt đầu. ✓ Tỷ lệ rơi 10% (trường hợp hiếm)
364 Youtube Views VietNam [20M] [BH90] [1H - 300K/Ngày] 0.002083333 500 20000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ ✓ Tốc độ: 5K - 8K/ngày. ✓ Thời lượng xem 1 đến 3 phút ✓ Không rớt ✓ Bảo hành 90 ngày
402 Youtube Views [Tối đa 10M] [BH: 90 Ngày] [1H - 20K/Ngày] 0.0027 1000 100000000 ⭐Thời gian bắt đầu 0 -1H ⭐Tốc độ 20K/Ngày ⭐Tối đa 10M ⭐Bảo hành 90 ngày
✬ Youtube view targeted
177 Youtube Views - JAPAN - Không rớt - Tốc độ tối đa 20K/Ngày 0.00583 1000 2000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 5 - 20K/ ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Nguồn view JAPAN
178 Youtube Views - UK - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20K/Ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view UK
179 Youtube Views - USA - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20K/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view USA
204 Youtube Views - Singapore - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Singapore
251 Youtube Views - Vietnam - Không rớt - Tốc độ tối đa 20k/ngày - Hot⚡️⚡️⚡️⚡️ 0.0028 500 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 20 -50K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 -30s ⭐Nguồn view Vietnam
252 Youtube Views - TaiWan - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Đài Loan
253 Youtube Views - HongKong - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view HongKong
254 Youtube Views - Germany - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20K/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Germany
255 Youtube Views - France - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view France
256 Youtube Views - China - Không rớt - Tốc độ tối đa 400K/Ngày 0.0044 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 400K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Nguồn view China
257 Youtube Views - CANADA - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Canada
258 Youtube Views - Australia - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành 180 Ngày ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Australia
259 Youtube Views - Malaysia - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Malaysia
260 Youtube Views - ITALY - BH 180 Ngày - Tốc độ tối đa 20K /Ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 1K-20K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Thời lượng xem 45s đến 3p ⭐Nguồn view Italy
261 Youtube Views - India - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view India
262 Youtube Views - Hungary - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Hungary
263 Youtube Views - Philippines - Không rớt - Tốc độ tối đa 100k/ngày 0.005833 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 100K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Giữ trong tối đa 5 phút ⭐Nguồn view Philippines
264 Youtube Views - North Korea - Không rớt - Tốc độ tối đa 400K/Ngày 0.0044 1000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12H ⭐Tốc độ: Tối đa 400K / ngày ⭐Bảo hành vĩnh viễn ⭐Nguồn view North Korea
✬ Youtube Subscribers
232 Youtube Subscribers [BH 40 ngày - 50-200/Ngày - Tối đa 100K] 0.032 100 100000 > Bắt đầu 12-24H Thời gian bắt đầu nếu quá tải > Tốc độ ngày: 50-200 / Ngày > Tối đa 100K mỗi kênh > Gợi ý: Tối thiểu 500 mỗi lần > Người dùng thực > Tỷ lệ hoàn thành: 100% > Tỷ lệ rớt: Cao ( Nạp lại lệnh mất 1-3 ngày bắt đầu, sau khi chạy đủ sẽ Ổn định) > Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg ⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh ⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.
233 Youtube Subscribers [NGƯỜI DÙNG THẬT - Tối đa 15K - 100-200/Ngày - BH 60 ngày] 0.036 50 15000 > Người dùng thật > Bắt đầu: Tức thì hoặc 0-6H > Tốc độ ngày 100 - 200/Ngày (Chậm hơn một chút) > Tối đa lên đến 45K mỗi kênh > Đề xuất: Tối thiểu 3K mỗi thời gian > Bảo hành 60 ngày > Tỷ lệ rớt: Thấp > Subs hoàn thành: 100% > Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg ⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. ⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.
234 Youtube Subscribers [Tối đa 100K mỗi kênh - BẢN MỚI - Bảo hành trọn đời] 0.04 10 100000 > Thời gian bắt đầu: Tức thì hoặc 0-12 giờ > Thời gian hoàn thành: Nhanh nhất có thể > Tỷ lệ rớt 5-15% (Khó nói nếu Spam, phụ thuộc vào vấn đề cập nhật của youtube, Nạp lại lệnh mất 1-3 ngày bắt đầu, sau khi chạy đủ sẽ Ổn định) > Tỷ lệ hoàn thành: 100% -120% > Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg ⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh. ⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.
286 Youtube Subscribers [ NGƯỜI DÙNG THẬT - Kiếm tiền - 1H - 50/Ngày] [ỔN ĐỊNH] 0.0432 10 1500 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ ⭐Tốc độ: 50 / ngày ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐Tối đa chỉ đạt 1500 Subscribers mỗi kênh ⭐Người dùng thực, Subscribers không rớt và rất ổn định ⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/channel/UCQZfy1ck4wbq0QWtDt8Zbkg ⚠️Nhớ kênh phải trên 0 người đăng ký, nếu không không thể tăng kênh, hãy nhấn 1 người đăng ký trước khi đặt hàng !! Nếu không, nó sẽ không thêm vào. Yêu cầu phải mở hiện thị số người đăng ký trước khi đặt lệnh. ⚠️ Các trường hợp không mở hiện thị số người đăng ký chúng tôi sẽ không giải quyết.
✬ Youtube Likes
127 Youtube Like [KHÔNG BẢO HÀNH] [Tối đa: 50K] [Thời gian bắt đầu: 0-1 giờ] [Tốc độ: NHANH] 0.025 50 50000 > Thời gian bắt đầu: Tối đa 12 giờ > Tốc độ: 1K like/ngày > Bảo hành: KHÔNG > Không nạp lại / Không hoàn tiền > Video trên Youtube có ít nhất 1 lượt thích.Có thể bị tụt 0 - 30% số likes sau khi hoàn thành (thường được chạy thừa 10 - 15% số lượng likes đã đặt)
365 Youtube USA Likes [Bào hành: 30 Ngày] [Tốc độ: 200/Ngày] 0.018 100 5000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ ⭐Tốc độ: 200 lượt thích / ngày ⭐Bảo hành: 30 ngày ⭐Người dùng thực ở Hoa Kỳ ⭐Tối đa: 5K cho mỗi video,
388 Youtube Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 600K] [Bắt đầu: 0-6H] [Tốc độ: Nhanh] 0.0212 50 600000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ ⭐Tốc độ: 20K / ngày ⭐Tốc độ: Nhanh ⭐Tối đa: 600K ⭐Bảo hành: 30 ngày
389 Youtube RUSSIAN Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: 0-6H] 0.0228 20 50000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ ⭐Tốc độ: 10 - 50 / ngày ⭐Bảo hành: 30 ngày ⭐Người dùng thực ở Nga
✬ Youtube DisLikes
130 Youtube DisLikes - Tối đa 5M - Bắt đầu ngay lập tức - Bảo hành 30 ngày 0.0192 10 5000000 > Thời gian bắt đầu: 0-6H > Tốc độ: 20k / ngày > Bảo hành 30 ngày
307 Youtube DisLikes [Toàn cầu] [700K] [0-1H - Chạy ngay - BH30] 0.023 10 700000 ⭐Chất lượng: HQ / TRÊN TOÀN THẾ GIỚI ⭐Bắt đầu: 0-1H ⭐Lên tới 700K ⭐Gợi ý: Tối thiểu 2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
✬ Youtube Comment
131 Youtube Comments 0.21 10 500 - Start Time: Instant - 6 hour - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày
157 Youtube Comment VietNam 0.35 10 100 - Start Time: Instant - 6 hour - Bắt đầu trong vòng 6h, đạt 50 comment ngày
✬ Youtube watchtime (Giờ xem youtube)
132 Thời gian xem trên Youtube 4000H - Nhập video 1H + / NHANH 1KH / Ngày - BH30 0.042 1000 4000 ⚡️ Thời gian bắt đầu: 1 đến 12 giờ ⚡️ Bạn sẽ nhận được 4kh thời gian xem trong 10 ngày ⚡️ Tốc độ: 500-1000H / Ngày ⚡️ Bảo hành 30 ngày (Không áp dụng cho trường hợp xóa video giờ chạy, khi youtube xét duyệt trùng lặp nội dung) ⚡️ Hãy sử dụng video có độ dài 1 giờ trở lên để đặt hàng ⚡️ Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 - 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền. ⚡️ Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE LƯU Ý: - Trong khi sử dụng lượt xem của chúng tôi, vui lòng không đồng thời sử dụng lượt xem từ bên thứ ba và nếu video đang nhận được lượt xem không phải trả tiền, bạn sẽ không có đủ thời gian xem. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong những trường hợp này - Tốt hơn hết hãy sử dụng video mới và không có lượt xem tự nhiên để chạy thời gian xem.
175 Gói combo có 4000K giờ 1000 sub + 10K view 192 1 1 > Thời gian bắt đầu: 3 - 12 giờ > Kết thúc: 45 ngày > Video phải dài hơn 60 phút. > Bảo hành 30 ngày (Không áp dụng cho trường hợp xóa video giờ chạy, khi youtube xét duyệt trùng lặp nội dung) > Sau ngày hoàn thành đơn hàng, vui lòng đợi trong 4 - 6 ngày để Nhận cập nhật dữ liệu trên tab Kiếm tiền. > Để kiểm tra trạng thái đơn hàng luôn kiểm tra Phân tích STUDIO của YOUTUBE
341 Thời gian xem trên Youtube [KHÔNG BẢO HÀNH] [VIDEO 10 PHÚT TRỞ LÊN] [200H / Ngày] 0.0675 500 4000 ✓ Bắt đầu sau 3 giờ ✓ Tốc độ ~ 200 / Ngày ✓ Video tối thiểu 10 phút ✓ Không bảo hành ⚠️Liên kết nhập: https://www.youtube.com/watch?v=WU1n5ljsHgc
✬ Youtube Shares
194 Chia sẻ trên Youtube [Toàn cầu] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội] 0.0035 1000 250000 ⭐Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ⭐Tối đa 250 nghìn ⭐Tốc độ: 1,5K / ngày ⭐Bảo hành 30 ngày ⭐Dịch vụ chia sẻ: Facebook, Twitter, Pinterest, reddit, LinkedIn, Blogger, v.v
195 Chia sẻ trên Youtube [USA] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 100 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
265 Chia sẻ trên Youtube [Hàn Quốc] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]  0.0055 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
266 Chia sẻ trên Youtube [Indonesia] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]  0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
267 Chia sẻ trên Youtube [UK] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]  0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
268 Chia sẻ trên Youtube [India] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
269 Chia sẻ trên Youtube [Poland] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005833 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
270 Chia sẻ trên Youtube [Germany] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
271 Chia sẻ trên Youtube [Brazil] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]  0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
272 Chia sẻ trên Youtube [Russia] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
273 Chia sẻ trên Youtube [Vietnam] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
274 Chia sẻ trên Youtube [Thailand] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
275 Chia sẻ trên Youtube [Japan] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
276 Chia sẻ trên Youtube [Italy] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
277 Chia sẻ trên Youtube [Morocco] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
278 Chia sẻ trên Youtube [Hong Kong] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
279 Chia sẻ trên Youtube [Canada] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội]  0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
280 Chia sẻ trên Youtube [Saudi Arabia] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
281 Chia sẻ trên Youtube [France] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
282 Chia sẻ trên Youtube [Turkey] [Kết hợp chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
283 Lượt chia sẻ trên Youtube [Đài Loan] [Kết hợp lượt chia sẻ trên mạng xã hội] 0.005 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
284 Chia sẻ trên Youtube [Philippines] [Kết hợp Chia sẻ trên mạng xã hội] 0.0068 50 200000 ⭐Mạng xã hội: Facebook, Twitter, Reddit, Pinterest, VK, Blogger và nhiều hơn nữa! ⭐Tối đa 200 nghìn ⭐Tốc độ 100-300 / Ngày ⭐Đề xuất: Tối thiểu-2k mỗi lần ⭐Bảo hành 30 ngày
✬ Youtube Social Shares
198 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Facebook 0.003 100 10000 > WorldWide Social Shares from Facebook > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
199 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Twitter 0.003 100 10000 > WorldWide Social Shares from Twitter > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
200 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Reddit 0.003 100 10000 > WorldWide Social Shares from Reddit > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
201 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Pinterest 0.003 100 10000 > WorldWide Social Shares from Pinterest > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
202 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Linkedin 0.003 100 10000 > WorldWide Social Shares from Linkedin > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
203 Chia sẻ trên mạng xã hội YouTube từ Blogger 0.003 100 10000 > WorldWide Social Shares from Blogger > SEO Unique & Natural cho Video của bạn > Trợ giúp lên hạng Top > An toàn để sử dụng! KHÔNG SPAM / BOTS > Bảo hành lâu dài > Hơn 300 lượt chia sẻ mỗi ngày > URL video đầy đủ > YouTube Analytics sẽ được cập nhật sau 48-72 giờ với kết quả chia sẻ của bạn
✬ Youtube Views Quảng Cáo [ADS - TARGETED]
238 Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [Toàn cầu] [72H - 50K / ngày] 0.004 10000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0-48 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) > Tốc độ: 50K - 100K / ngày > Địa điểm: Trên toàn thế giới > VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT CHO DỊCH VỤ NÀY > Đảm bảo không rớt > Bảo hành vĩnh viễn
239 Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [Việt Nam] [72H - 50K / ngày] 0.0025 10000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0-48 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) > Tốc độ: 50K - 100K / ngày > Địa điểm: Việt Nam > VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT CHO DỊCH VỤ NÀY > Đảm bảo không rớt > Bảo hành vĩnh viễn
240 Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [USA] [72H - 50K / ngày] 0.004 10000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0-48 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) > Tốc độ: 50K - 100K / ngày > Địa điểm: USA > VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT CHO DỊCH VỤ NÀY > Đảm bảo không rớt > Bảo hành vĩnh viễn
241 Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [EU] [72H - 50K / ngày] 0.004 10000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0-48giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) > Tốc độ: 50K - 100K / ngày > Địa điểm: EU > VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT CHO DỊCH VỤ NÀY > Đảm bảo không rớt > Bảo hành vĩnh viễn
242 Youtube view ADS [ View Quảng Cáo] [Max 100k] [JAPAN] [72H - 50K / ngày] 0.004 10000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0-48 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) > Tốc độ: 50K - 100K / ngày > Địa điểm: JAPAN > VIDEO CHỈ PHẢI DƯỚI 5 PHÚT CHO DỊCH VỤ NÀY > Đảm bảo không rớt > Bảo hành vĩnh viễn
✬ Youtube Views [DISCOVERY ADS - TARGETED]
322 Youtube Views [VIETNAM Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: Việt Nam ⭐Đảm bảo không rớt
377 Youtube Views [USA Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0093 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: USA ⭐Đảm bảo không rớt
378 Youtube Views [UK Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0084 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: Anh Quốc, Scotland , Xứ Wales, Bắc Ireland ⭐Đảm bảo không rớt
379 Youtube Views [PHÁP Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0084 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: PHÁP ⭐Đảm bảo không rớt
380 Youtube Views [AUSTRALIA Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0084 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: AUSTRALIA ⭐Đảm bảo không rớt
381 Youtube Views [ĐỨC Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0084 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: NƯỚC ĐỨC ⭐Đảm bảo không rớt
382 Youtube Views [HONG KONG Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: HONG KONG ⭐Đảm bảo không rớt
383 Youtube Views [TRUNG QUỐC Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: TRUNG QUỐC ⭐Đảm bảo không rớt
384 Youtube Views [NHẬT BẢN Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: NHẬT BẢN ⭐Đảm bảo không rớt
385 Youtube Views [HÀN QUỐC Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: HÀN QUỐC ⭐Đảm bảo không rớt
386 Youtube Views [MALAYSIA Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: MALAYSIA ⭐Đảm bảo không rớt
387 Youtube Views [THAILAND Discovery ADS] [Max 10M] [24H - 1M/Ngày] 0.0078 40000 10000000 ⭐Thời gian bắt đầu: 0-24 giờ (Cần thời gian để được Youtube phê duyệt) ⭐Tốc độ: 1M / Ngày ⭐Địa điểm: THAILAND ⭐Đảm bảo không rớt
✬ Gói Combo Youtube
331 Youtube [20K lượt xem 200 lượt thích 20 lượt bình luận 100 lượt đăng ký] 100 1 1 ⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ ⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 20K lượt xem 200 lượt thích 20 lượt bình luận 100 lượt đăng ký ⭐ Bảo hành vĩnh viễn
332 Youtube [30K lượt xem 300 lượt thích 30 lượt bình luận 300 lượt đăng ký] 137.5 1 1 ⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ ⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 30K lượt xem 300 lượt thích 30 lượt bình luận 300 lượt đăng ký ⭐ Bảo hành vĩnh viễn
333 Youtube [40K lượt xem 400 lượt thích 40 lượt bình luận 400 lượt đăng ký] 166.7 1 1 ⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ ⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 40K lượt xem 400 lượt thích 40 lượt bình luận 400 lượt đăng ký ⭐ Bảo hành vĩnh viễn
334 Youtube [50K lượt xem 500 lượt thích 50 lượt bình luận 500 lượt đăng ký] 208.34 1 1 ⚡️ Thời gian bắt đầu: 0-6 giờ ⚡️ Trong gói này, bạn sẽ nhận được: 50K lượt xem 500 lượt thích 50 lượt bình luận 500 lượt đăng ký ⭐ Bảo hành vĩnh viễn
✬ Youtube Live Stream
400 Youtube Live Stream Views [TOÀN CẦU] [Max: 100K] [Bắt đầu: NGAY TỨC THÌ] 0.0112 1000 100000 • RAV ™ - Lượt xem hiện hoạt thực sự ** • BẮT ĐẦU NGAY LẬP TỨC • Người xem người dùng YouTube là người thật! • Lượt xem trang xem trên máy tính để bàn & di động của Windows • Có thể kiếm tiền từ 100% lưu lượng truy cập duy nhất! • Người xem trên toàn thế giới • Phải không hạn chế và mở cho TẤT CẢ các quốc gia • Tỷ lệ giữ chân ngẫu nhiên • Đồng thời trung bình và thời gian xem dựa trên nội dung phát trực tiếp • Đảm bảo vượt quá phân phối • Có thể gửi lượt xem để nhúng video phát trực tiếp bị tắt • Nguồn lưu lượng truy cập: Quảng cáo trực tiếp
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Facebook page likes
133 Số lượt thích trang Facebook [20K] [KHÔNG HOÀN LIKE RỚT] [GIẢM 5%] [1H - 20K / ngày] 0.01 100 20000 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ > Tốc độ: 1K / ngày > Thông số kỹ thuật: Nhanh > KHÔNG HOÀN LIKE RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH
134 Số lượt thích trang Facebook [200 nghìn] [BH180] [8H - 2 nghìn / ngày] 0.016 100 500 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ > Tốc độ: 2 nghìn / ngày > Thông số kỹ thuật: Nhanh > Bảo hành 180 ngày
135 Số lượt thích trang Facebook [50K] [BH 30] [1H - 1K / ngày] 0.02 50 50000 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ > Tốc độ: 1K / ngày > Thông số kỹ thuật: Nhanh > Bảo hành 30 ngày
216 Số lượt thích trang Facebook Việt Nam - Không BH - Min 200 - Max 500 0.024 200 500 > Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng > Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like "chạy Done" đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo không bị die. > Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt. Một fanpage mua được tối đa 10 lần. > Like là người dùng Việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
217 Số lượt thích trang Facebook Việt Nam - Không BH - Min 500 - Max 1000 0.022 501 1000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng > Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like "chạy Done" đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo không bị die. > Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt. Một fanpage mua được tối đa 10 lần. > Like là người dùng Việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
218 Số lượt thích trang Facebook Việt Nam - Không BH - Min 1001 - Max 2000 0.0198 1001 2000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng > Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like "chạy Done" đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo không bị die. > Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt. Một fanpage mua được tối đa 10 lần. > Like là người dùng Việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
219 Số lượt thích trang Facebook Việt Nam - Không BH - Min 2000 - Tối đa 10k 0.018 2001 10000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng > Page mới lập dưới 30 ngày Tăng nhiều like trong time ngắt có thể bị die page. Mọi người nên mua 500 like "chạy Done" đợi vài giờ sau lại mua 1K like rồi tăng dần số lượng đảm bảo không bị die. > Chúng tôi không bảo hành Số like sub tụt. Một fanpage mua được tối đa 10 lần. > Like là người dùng Việt có tỉ lệ tụt nhẹ.
395 Facebook Page Likes [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 50K] [Bắt đầu: 0-1H] [Tốc độ: 2K/Ngày] 0.006 100 50000 ⭐ Bắt đầu 0 - 1H ⭐ Tốc độ 2K/Ngày ⭐ Bảo hành 30 ngày ⭐ Tối đa 50K
✬ Facebook post likes (Like bài viết)
138 Số lượt thích bài đăng trên Facebook - Toàn cầu - Max 500 - Chạy ngay 0.0042 50 5000 ⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ⭐ Tốc độ 500 / ngày ⭐ Bảo hành 10 ngày ⭐ Like toàn cầu ⚠️ Nhập liên kết bài đăng tức là: https://www.facebook.com/username/xxxxx/291196394876995
139 Số lượt thích bài đăng trên Facebook [10K] [1H - NGAY LẬP TỨC] 0.0081 50 10000 ⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ⭐ Tốc độ 5K/ ngày ⭐ Không bảo hành, không hoàn like rớt ⭐ CHỈ DÀNH CHO BÀI ĐĂNG CỦA CÁC TRANG FACEBOOK.
140 Lượt thích bài đăng trên Facebook [10K] [NGAY LẬP TỨC - 2 nghìn / ngày] 0.0105 100 10000 ⭐ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ⭐ Tốc độ 1 - 2K/ ngày ⭐ Like cho bài viết. ⭐ Không hoàn like rớt, không bảo hành
141 Facebook Post Likes [Asia - Tối đa 80K - Chạy ngay] [MỚI] 0.009 50 80000 ⭐Hỗn hợp tài khoản thực ⭐Tốc độ nhanh ⭐Bắt đầu nhanh đến 1 giờ ⭐Tối đa 80 nghìn ⭐ Lượt thích bài đăng trên trang web ⭐ Nạp lại trong 30 ngày ⭐Nhập liên kết bài đăng tức là: https://www.facebook.com/username/xxxxx/291196394876995
224 Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Like) 0.008 100 50000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng ✓ Một bài mua tối đa 10 lần ✓ Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp. ✓ Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng ✓ Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT ✓ Không bảo hành ⚠️Hệ thống không hỗ trợ ProfileStatus
225 Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Love) 0.014 100 50000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng ✓ Một bài mua tối đa 10 lần ✓ Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp. ✓ Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng ✓ Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT ✓ Không bảo hành ⚠️Hệ thống không hỗ trợ ProfileStatus
226 Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Wow) 0.014 100 50000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng ✓ Một bài mua tối đa 10 lần ✓ Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp. ✓ Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng ✓ Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT ✓ Không bảo hành ⚠️Hệ thống không hỗ trợ ProfileStatus
227 Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Haha) 0.014 100 50000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng ✓ Một bài mua tối đa 10 lần ✓ Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp. ✓ Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng ✓ Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT ✓ Không bảo hành ⚠️Hệ thống không hỗ trợ ProfileStatus
228 Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Sad) 0.014 100 50000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng ✓ Một bài mua tối đa 10 lần ✓ Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp. ✓ Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng ✓ Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT ✓ Không bảo hành ⚠️Hệ thống không hỗ trợ ProfileStatus
229 Số lượt thích bài đăng trên Facebook Việt Nam (Angry) 0.014 100 50000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 8 tiếng ✓ Một bài mua tối đa 10 lần ✓ Tối đa 50K like-like việt người dùng tỉ lệ tụt cực thấp. ✓ Đối với avatar-bìa click hẳn vào ảnh xong mới lấy link. sai ID sẽ báo k tìm thấy đối tượng ✓ Cài đặt để buff avatar-bìa: Cài đặt -> Bài viết công khai -> Ai có thể like avt, bìa -> Chọn mọi người: https://imgur.com/aMKxKvT ✓ Không bảo hành ⚠️Hệ thống không hỗ trợ ProfileStatus
✬ Facebook Post Share (Chia sẻ bài viết)
142 Số lượt chia sẻ bài đăng trên Facebook Việt Nam 0.1806 50 30000 ✓ Thời gian bắt đầu: 0 - 10 tiếng ✓ Người chia sẻ là người dùng thật ✓ Chúng Tôi không hoàn lại lượt chia sẻ đã thanh toán.
396 Số lượt chia sẻ bài đăng toàn cầu [Tối đa: 1K] [Bắt đầu: 0-6 Hours] 0.2 20 1000 ⭐Bắt đầu: 0 -6h ⭐Tốc độ 100 / Ngày ⭐Không bảo hành ⭐Lượt chia sẻ toàn cầu thực tế
✬ Facebook Page Followers
158 Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook - 1K - Xử lý ngay 0.012 20 1000 > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-1h > Tốc độ 1k/ngày > KHÔNG HOÀN FOLLOW RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH.
215 Người theo dõi trang Facebook [TRÊN TOÀN THẾ GIỚI] [Không nạp lại] [Tối đa: 10 nghìn] 0.01 50 10000 > Chỉ những người theo dõi thực sự (Không có lượt thích) > Bắt đầu xử lý : 0-1 Giờ > Tốc độ: 5K / ngày > Không hỗ trợ nạp lại
220 Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam - Min 500 - Max 1000 0.018 500 1000 > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h > Tốc độ 1k/ngày > Bảo hành 30 ngày > Tối đa 80K theo dõi. > Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt. > 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần > Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy > Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
221 Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam - Min 1K- Max 3K 0.01634 1001 3000 > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h > Tốc độ 1k/ngày > Bảo hành 30 ngày > Tối đa 80K theo dõi. > Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt. > 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần > Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy > Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
222 Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam - Min 3K - Max 10K 0.01485 3001 10000 > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h > Tốc độ 1k/ngày > Bảo hành 30 ngày > Tối đa 80K theo dõi. > Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt. > 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần > Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy > Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
223 Người theo dõi trang cá nhân trên Facebook Việt Nam - Min 10K - Max 80K 0.0135 10001 80000 > Thời gian bắt đầu xử lý: 0-6h > Tốc độ 1k/ngày > Bảo hành 30 ngày > Tối đa 80K theo dõi. > Sẽ tăng Dư số lượng follow để bảo hành tụt. > 1 tài khoản facebook mua được tối đa 10 lần > Mở theo dõi Công khai : https://imgur.com/lEPhkIy > Mở quyền kết bạn mọi người : https://imgur.com/sWniWqx Chú ý: Không chạy nhiều (từ 2) lệnh cùng 1 lúc cho 1 link dịch vụ, các lệnh phải đặt sau khi lệnh trước hoàn thành.
✬ Facebook Video Views/ Live Stream
350 Facebook Video Views [VIETNAM] [3 giây] [Max: 30K] [Bắt đầu: 1H ] [Tốc độ: 10K/Ngày] 0.000695 500 30000 ✓Thời gian bắt đầu: 0-1H ✓Tốc độ 10K/Ngày ✓Tối đa 30K ✓Lượt xem video facebook 3 giây. View 3s tức là người xem vào 3s là tính thành 1 view ✓Nguồn facebook view VietNam ⚠️Không bảo hành ⚠️Bắt buộc điền đúng link ""http://facebook.com/.../videos/.../"". link chứa từ posts Là không hợp lệ. ⚠️Tuyệt đối không sử dụng link mobile dạng https://m.facebook.com/story.php?/.../"". Link dạng như vậy không lên view và không hoàn tiền
351 Facebook Video Views [VIETNAM] [10 giây] [Max: 30K] [Bắt đầu: 1H ] [Tốc độ: 10K/Ngày] 0.000973 500 30000 ✓Thời gian bắt đầu: 0-1H ✓Tốc độ 10K/Ngày ✓Tối đa 30K ✓Lượt xem video facebook 10 giây. View 10s tức là người xem vào 10s là tính thành 1 view ✓Nguồn facebook view VietNam ⚠️Không bảo hành ⚠️Bắt buộc điền đúng link ""http://facebook.com/.../videos/.../"". link chứa từ posts Là không hợp lệ. ⚠️Tuyệt đối không sử dụng link mobile dạng https://m.facebook.com/story.php?/.../"". Link dạng như vậy không lên view và không hoàn tiền
352 Facebook Video Views [VIETNAM] [15 giây] [Max: 30K] [Bắt đầu: 1H ] [Tốc độ: 10K/Ngày] 0.00125 500 30000 ✓Thời gian bắt đầu: 0-1H ✓Tốc độ 10K/Ngày ✓Tối đa 30K ✓Lượt xem video facebook 15 giây. View 15s tức là người xem vào 15s là tính thành 1 view ✓Nguồn facebook view VietNam ⚠️Không bảo hành ⚠️Bắt buộc điền đúng link ""http://facebook.com/.../videos/.../"". link chứa từ posts Là không hợp lệ. ⚠️Tuyệt đối không sử dụng link mobile dạng https://m.facebook.com/story.php?/.../"". Link dạng như vậy không lên view và không hoàn tiền
353 Facebook Video Views [VIETNAM] [30 giây] [Max: 30K] [Bắt đầu: 1H ] [Tốc độ: 10K/Ngày] 0.002084 500 30000 ✓Thời gian bắt đầu: 0-1H ✓Tốc độ 10K/Ngày ✓Tối đa 30K ✓Lượt xem video facebook 30 giây. View 30s tức là người xem vào 30s là tính thành 1 view ✓Nguồn facebook view VietNam ⚠️Không bảo hành ⚠️Bắt buộc điền đúng link ""http://facebook.com/.../videos/.../"". link chứa từ posts Là không hợp lệ. ⚠️Tuyệt đối không sử dụng link mobile dạng https://m.facebook.com/story.php?/.../"". Link dạng như vậy không lên view và không hoàn tiền
354 Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 30 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.024 50 25000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 30 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
355 Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 40 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.048 50 25000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 40 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
356 Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 50 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.068 50 25000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 50 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
357 Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 60 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.08 50 25000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 60 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
358 Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 90 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.12 50 25000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 90 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
359 Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 120 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.16 50 25000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 120 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
360 Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 180 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.24 50 25000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 180 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
361 Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 240 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.32 50 25000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 240 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
362 Facebook Live Stream Views [VIETNAM] [Max: 2K] [Thời gian: 300 phút]] [Bắt đầu ngay ] 0.4 50 25000 ✓Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức ✓Tăng mắt xem cho live stream. điền link video trực tiếp và ấn mua "http://facebook.com/<user id>/videos/<video id>/" ✓Giá tính theo số mắt mua và số phút, hết thời gian mua, mắt sẽ ngừng hoạt động ✓Thời gian livestream: 300 phút ⚠️Live trước rồi hãy mua. Sau khi đặt lệnh xong hãy inbox qua chat box cho chúng tôi để thiết lập lệnh chạy cho bạn
401 Facebook Video Views [TOÀN CẦU][Max: 10M] [Bắt đầu: 1H ] [Tốc độ: 30K/Ngày] 0.00125 500 100000000 ✓Thời gian bắt đầu: 0-1H ✓Tốc độ 30K/Ngày ✓Tối đa 30M ✓Lượt xem video facebook 5 - 30 giây. ✓Nguồn facebook view toàn cầu ⚠️Không bảo hành ⚠️Bắt buộc điền đúng link ""http://facebook.com/.../videos/.../"". link chứa từ posts Là không hợp lệ. ⚠️Tuyệt đối không sử dụng link mobile dạng https://m.facebook.com/story.php?/.../"". Link dạng như vậy không lên view và không hoàn tiền
✬ Facebook Group Member
397 Facebook Group Members [BH: 30 Ngày] [Tối đa: 1M] [Bắt đầu 0-24H] [Toàn Cầu] 0.0066 1000 1000000 ⭐Bắt đầu: 0 - 24h ⭐Max 1M ⭐Tốc độ 1K / Ngày ⭐Bảo hành 30 ngày ⚠️Yêu Cầu: TẮT phê duyệt tự động. ⚠️Thường xuyên phê duyệt tất cả thành viên tránh duyệt chậm die clone làm thiếu member.
398 Facebook Group Members [Tối đa: 200K] [Bắt đầu 0-24H] [Viet Nam] 0.134 5000 200000 ⭐Bắt đầu: 0 - 24h ⭐Max 200K ⭐Tốc độ 3 - 10K / Ngày ⭐Member việt có không avatar ⭐Không bảo hành. ⚠️Yêu Cầu: TẮT phê duyệt tự động. ⚠️Thường xuyên phê duyệt tất cả thành viên tránh duyệt chậm die clone làm thiếu member.
399 Facebook Group Members [Tối đa: 100K] [Bắt đầu 0-24H] [Viet Nam] 0.2 1000 100000 ⭐Bắt đầu: 0 - 24h ⭐Max 100K ⭐Tốc độ 500 - 2K / Ngày ⭐Không bảo hành, Không tụt. ⭐Member là via việt có avatar ⚠️Yêu Cầu: TẮT phê duyệt tự động. ⚠️Thường xuyên phê duyệt tất cả thành viên tránh duyệt chậm die clone làm thiếu member.
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Tiktok view
163 Tiktok Small Views [500 - 3k views] 0.00028 500 3000 > Dung lượng views nhỏ. > Phân phối ngay trong 1h. > Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày > Hạn mức order áp dụng từ 500 cho đến 3k views. > Chạy link video tiktok.
164 Tiktok Medium Views [3k - 10k views] 0.0009 3001 10000 > Dung lượng views trung bình. > Phân phối ngay trong 1h. > Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày > Hạn mức order áp dụng từ 3k cho đến 10k views. > Chạy link video tiktok.
165 Tiktok Large Views [10k - 100k views] 0.000675 10001 100000 > Dung lượng views khá lớn. > Phân phối ngay trong 1h. > Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày > Hạn mức order áp dụng từ 10001 cho đến 100k views. > Chạy link video tiktok.
166 Tiktok Great Views [ Từ trên 100k views] 0.00054 100001 5000000 > Dung lượng views lớn. > Phân phối ngay trong 1h. > Tốc độ đạt tới 50k view trên ngày > Hạn mức order áp dụng từ 100k cho đến Max 5 triệu views. > Chạy link video tiktok
346 TikTok View [VIETNAM - Max 80K - CHẠY NGAY] 0.00068 1000 80000 ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H ⭐Tối đa 80K ⭐View là người việt, không tụt theo time. ⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp ⭐Không bảo hành
✬ Tiktok Likes
167 Tiktok Likes [2K] [BH30] [1H - 2K/Ngày] 0.002 100 2000 ✓ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu tức thì đến 1 giờ ✓ Tối thiểu 100 / Tối đa = 2 nghìn ✓ Chất lượng: Thực ✓ Nạp lại trong 30 ngày
168 Tiktok Likes [10K] [KHÔNG HOÀN LIKE RỚT] [12H - 2K/Ngày] 0.0034 100 10000 ✓ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu tức thì đến 12 giờ ✓ Tốc độ: Tối đa 2K mỗi ngày ✓ Tối thiểu = 100 / Tối đa = 10k ✓ Không bảo hành, không hoàn like rớt.
169 Tiktok Likes [30K] [BH30] [6H - 5K/Ngày] 0.0148 20 30000 ✓ Thời gian bắt đầu: Bắt đầu tức thì đến 6 giờ ✓ Tốc độ lên đến 5 nghìn mỗi ngày ✓ Tối thiểu = 20 / Tối đa = 30 nghìn ✓ Chất lượng: Thực ✓ Nạp lại trong 30 ngày
344 TikTok Likes [VIETNAM - Max 80K - CHẠY NGAY] 0.0042 100 80000 ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H ⭐Tối đa 80K ⭐Like là người việt, Hãy mua dư 10-30% phòng khi tụt trong quá trình tăng, khi tăng xong thì không tụt theo thời gian. ⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp ⭐Không bảo hành
✬ Tiktok Followers
170 Tiktok Tiny Followers [20 - 99 Followers] 0.0155 20 99 > Phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày > Hạn mức order từ 20 đến 99 lượt Followers. > Bảo hành 30 ngày.
171 Tiktok Small Followers [100 - 999 Followers] 0.014 100 999 > Phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày > Hạn mức order từ 100 đến 999 lượt Followers > Bảo hành 30 ngày
172 Tiktok Medium Followers [1k - 5k Followers] 0.0125 1000 5000 > Phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày > Hạn mức order từ 1000 đến 5000 lượt Followers > Bảo hành 30 ngày
173 Tiktok Large Followers [5k - 30k Followers] 0.011 5001 30000 > Phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 5k Followers/ngày > Hạn mức order từ 5000 đến 30000 lượt Followers > Bảo hành 30 ngày. > Chạy link trang cá nhân tài khoản Tiktok.
345 TikTok Follower [VIETNAM - Max 80K - CHẠY NGAY] 0.0098 100 80000 ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H ⭐Tối đa 80K ⭐Follow là người việt, Hãy mua dư 10-30% phòng khi tụt trong quá trình tăng, khi tăng xong thì k tụt theo time. ⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp ⭐Không bảo hành
✬ Tiktok Likes Real
174 Tiktok Small Likes [100 - 999] [REAL] 0.018 100 999 > Không hoàn đơn > Likes phân phối ngay trong vòng 1h > Tốc độ tăng đạt tới 200 likes/ngày > Hạn mức order từ 100 đến 999 lượt likes > Chạy Full link.
✬ TikTok Likes + Views
196 TikTok Likes + Views [Max 20K] [Bắt đầu 1H - 1K/Giờ] 0.0086 100 1000 > Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ > Tốc độ: Tối đa 10k/ ngày > View+Like phân phối toàn cầu > Hoàn toàn không rớt
✬ TikTok Share
347 TikTok Share [VIETNAM - Max 10K - Thời gian bắt đầu: 0-24H] 0.0153 20 10000 ⭐Thời gian bắt đầu 0-24H ⭐Tối đa 10K ⭐Share là người việt, không tụt theo time. ⭐Một tài khoản mua được nhiều lần, Done gói thì sẽ mua được tiếp ⭐Không bảo hành
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Website Traffic
145 Lưu lượng website toàn cầu từ Wikipedia [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
146 Lưu lượng website toàn cầu từ Facebook [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
147 Lưu lượng website toàn cầu từ Youtube [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
148 Lưu lượng website toàn cầu từ Google [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
311 Lưu lượng website toàn cầu từ LinkedIn [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
312 Lưu lượng website toàn cầu từ Twitter [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
313 Lưu lượng website toàn cầu từ Instagram [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
314 Lưu lượng website toàn cầu từ Amazon [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
315 Lưu lượng website toàn cầu từ Pinterest [12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
316 Lưu lượng website toàn cầu từ Blogger.com[12H - 20K/Day] 0.001 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: Lên đến 20K / ngày ✓ 100% nguồn lưu lượng thực từ máy tính và điện thoại. ✓ Hỗ trợ Google Analytics. ✓ Nguồi lưu lượng sạch, không ảnh hưởng tới website. ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Không bảo hành
317 Lưu lượng truy cập trang web từ Netflix [10 triệu] [Toàn cầu] 0.002 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ✓ Tốc độ: 5K-10K / ngày ✓ Lưu lượng truy cập từ Netflix! ✓ Người thật 100% !! ✓ AdSense được hỗ trợ bởi Google Analytics ✓ Không bảo hành
✬ Lưu lượng website theo quốc gia - Hộ trợ tối đa SEO
149 Lưu lượng website nước Mỹ (USA) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 1 giờ ✓ Tốc độ: 1K-2K / ngày ✓ Không có Adfly / Linkshrink / Vv ... ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Lưu lượng google từ nước Mỹ ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
150 Lưu lượng website nước ANH (UK) từ google [1H - 2K/Day] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 6 giờ ✓ Tốc độ: 1K-2K / ngày ✓ Không có Adfly / Linkshrink / Vv ... ✓ Link chạy: URL đầy đủ của website, hoặc bài viết. ✓ Lưu lượng google từ nước Anh ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic
151 Lưu lượng website nước PHÁP từ google [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng google từ nước Pháp ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
152 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Google [12H - 5K/Day] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng google từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
153 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn REDDIT [12H - 2K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 2K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng REDDIT từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
154 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn YOUTUBE [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Youtube từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
155 Lưu lượng Website VIETNAM nguồn Facebook [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Facebook từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
318 Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Instagram [12H - 10K / Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Instagram từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
319 Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Blogger.com [12H - 10K / Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Blogger.com từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
320 Lượng truy cập Việt Nam từ Amazon.com [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Amazon từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
321 Lượng truy cập Việt Nam từ Shopee.vn [12H - 10K/Ngày] 0.0015 500 1000000 ✓ Thời gian bắt đầu: Tức thì - 12 giờ ✓ Tốc độ: 10K / ngày ✓ 100% Lưu lượng truy cập thực và duy nhất Lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn được Google Analytics hỗ trợ ✓ Tỷ lệ thoát thấp 15-20% ✓ Lưu lượng Shopee từ Việt Nam ✓ Kiểm tra lưu lượng trong Google Organic ✓ Không bảo hành ✓ Định dạng liên kết: URL trang web đầy đủ
✬ Từ khóa lưu lượng truy cập (Traffic Keywords)
193 Lưu lượng truy cập Việt Nam từ Google.com.vn 0.0018 1000 1000000 ✓ Tăng lưu lượng truy cập từ khóa ✓ Tăng lưu lượng truy cập không phải trả tiền của bạn từ Google ✓ Traffic Lưu lượng truy cập máy tính để bàn 45-55% ✓ Traffic Lưu lượng truy cập di động 45-55% ✓ Google Analytics được hỗ trợ Tỷ lệ thoát tự nhiên: ~ 30-40% ⚡️ Tăng tốc lên tới 100.000 lượt truy cập mỗi ngày Thời gian bắt đầu: 12- 24h (tất cả các liên kết được kiểm tra thủ công để tuân thủ) ☑️ Định dạng liên kết: - Đặt một liên kết và từ khóa của bạn bằng dấu phân cách, Ví dụ: nếu bạn cần từ khóa "kiểm tra lưu lượng truy cập", hãy sử dụng chuỗi đó: https://www.domain.com:testing lưu lượng truy cập hoặc http://bit.ly/xyz:testing lưu lượng truy cập
✬ Lưu lượng truy cập Google giảm tỷ lệ thoát + Hashtag
209 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Video Ranking 0.0012 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
210 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 20s 0.001 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. > Khách truy cập website trong 20 giây Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
211 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 80s 0.0024 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. > Khách truy cập website trong 80 giây Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
212 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 140s 0.0028 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. > Khách truy cập website trong 140 giây Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
213 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thiết bị di động - Thời gian giữ chân 20s 0.0028 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. Tùy chọn đặc biệt cho cảm ứng di động: Trượt ngón tay ngẫu nhiên: Trượt lên, xuống, trái, phải và lật trang ngẫu nhiên. Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
214 Khách truy cập Google - Tối đa 100K - Thời gian giữ chân 200s 0.0036 1000 100000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 12 giờ > Tốc độ: Tối đa 100K/ ngày > Đảm bảo không rớt. > Khách truy cập website trong 200 giây Sử dụng: bit.ly Rút ngắn liên kết trang web để theo dõi lưu lượng truy cập của bạn LIÊN KẾT VÍ DỤ https://bit.ly/35Cwg5J YÊU CẦU CẦN NHẬP HASHTAG VÀO ĐỂ LỆNH ĐƯỢC PHÂN PHỐI
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Instagram Followers
180 Instagram Followers: Chạy ngay. Tốc độ 3-7K/ngày - [10 - 100]. Tỷ lệ rớt 1-3% 0.00648 20 100 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ tối đa: 2.5K/Ngày > Bảo hành 30 ngày > Tỷ lệ giảm tối đa 5-10%
181 Instagram Followers: Chạy ngay. Tốc độ 3-7K/ngày - [101 - 500]. Tỷ lệ rớt 1-3% 0.00584 101 500 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ tối đa: 2K/Ngày > Bảo hành 30 ngày > Tỷ lệ rớt 5-10%
182 Instagram Followers: Chạy ngay. Tốc độ 3-7K/ngày - [501 - 3k]. Tỷ lệ rớt 1-3% 0.00525 501 3000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ tối đa: 2.5K/Ngày > Bảo hành 30 ngày > Tỷ lệ rớt 5-10%
183 Instagram Followers: Chạy ngay. Tốc độ 3-7K/ngày - [3k - 100k]. Tỷ lệ rớt 1-3% 0.0048 3001 500000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức đến 1 giờ > Tốc độ tối đa: 2.5 -5K/Ngày > Bảo hành 30 ngày > Tỷ lệ rớt 5-10%
343 Instagram Followers [VIETNAM - THỰC TẾ - Không nạp lại]  0.0153 50 50000 ⭐Chất lượng: Lượt Followers ở Việt Nam ⭐Bắt đầu ngay lập tức hoặc 5 giờ ⭐Follow Việt tốc độ nhanh. sẽ tụt 5%-15% khi mua. Max 50K ⚠️Không bảo hành. Nên a/e mua tăng dư 15% mỗi gói. ⚠️Một tài khoản có thể mua được nhiều lần, done xong thì có thể mua tiếp. ⚠️Điền đúng định dạng ví dụ: https://www.instagram.com/username/ để hệ thống nhận biết hợp lệ
✬ Instagram Likes
184 Instagram Like - Tối đa 120K - Tốc độ tức thì 5k-10k mỗi ngày - Không hoàn like rớt 0.0033 100 50000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tức thì 5k-10k mỗi ngày > KHÔNG BẢO HÀNH. > Tỷ lệ rớt 10 - 20%
185 Instagram Likes - Tối đa 20K - Bắt đầu ngay lập tức - Tốc độ 3-5K/Ngày 0.0022 50 10000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tức thì 5k-10k mỗi ngày > KHÔNG BẢO HÀNH.
186 Instagram Likes - Tối đa 5K - Bắt đầu ngay lập tức - 2K/Ngày 0.0034 50 5000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tối đa: 2K/Ngày > Không rớt
187 Instagram Likes - Tối đa 20K - Bắt đầu ngay lập tức - 5K/Ngày. 0.0032 100 20000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 1H > Tốc độ: 3-5K / ngày > Tăng thêm lượt thích: 0% - 20%. > GIÁ CẢ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NÀY ĐỂ GIỮ CHO HÀNG KHÔNG BỊ TẢI TRỌNG. > KHÔNG BẢO HÀNH.
188 Instagram Likes - Tối đa 35K - Bắt đầu ngay lập tức - Tốc độ 3-5K/Ngày 0.0025 50 35000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tối đa: 3 - 5K/Ngày > Không rớt
205 Instagram Likes - Tối đa 10K - Bắt đầu ngay lập tức - 10K/Ngày 0.0026 50 10000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tối đa: 5-10K/Ngày > KHÔNG HOÀN VIEW RỚT, KHÔNG HOÀN TIỀN, KHÔNG BẢO HÀNH.
206 Instagram Likes - Tối đa 20K - Bắt đầu ngay lập tức - Tốc độ 20K/Ngày.Thêm lượt thích: 0% - 20%. 0.0076 50 20000 > Thời gian bắt đầu: 0 - 1H > Tốc độ: SIÊU NHANH > Chất lượng: Tài khoản thực > Thêm lượt thích: 0% - 20%. > KHÔNG BẢO HÀNH.
342 Instagram Likes [VIETNAM - MAX 50K - CHẠY NGAY]  0.0084 50 50000 ⭐ Chất lượng: Lượt thích ở Việt Nam ⭐ Bắt đầu ngay lập tức hoặc 5 phút ⭐ Tối đa 50K ⭐Không bảo hành ⚠️ Nên mua dư 10-30% vì có tụt trong thời gian tăng. ⚠️ Điền đúng định dạng ví dụ: https://www.instagram.com/p/CA1rQ5hnYPs/ để hệ thống nhận biết hợp lệ
✬ Instagram Views
189 Instagram Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K/ngày - [1k - 3k]. Không rớt 0.00011 1000 3000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tối đa: 50K/Ngày > Không rớt
190 Instagram Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K/ngày - [3k - 8k]. Không rớt 0.00008 3001 8000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tối đa: 50K/Ngày > Không rớt
191 Instagram Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K/ngày - [8k - 50k]. Không rớt 0.00071 8001 50000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tối đa: 50K/Ngày > Không rớt
192 Instagram Views: Chạy ngay, tốc độ tối đa 50K/ngày - [50k - 50M]. Không rớt 0.00064 50001 50000000 > Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức > Tốc độ tối đa: 50K/Ngày > Không rớt
ID DỊCH VỤ GIÁ / 1 ĐƠN VỊ TỐI THIỂU TỐI ĐA THÔNG TIN
✬ Follow Shopee
330 Shopee Followers [VietNam] [Tối đa 80K] 0.01736 500 80000 ✓ Theo dõi Việt Nam. Tỉ lệ tụt thấp 10-15%. ✓ Tốc độ lên nhanh ✓ Không bảo hành. ⚠️ Cách lấy tên shop: click vào 1 sản phẩm ở trong đó sẽ có tên shop. Nếu lỗi hãy Inbox Admin: https://shopee.vn/username Vd: https://shopee.vn/tranthihuong280987
✬ Shopee livestream